skoger.steinkjer.custompublish.com

Sætertjønnhytta

Sikringsbu som står åpen som selvbetjeningshytte.

Sikringsbua er i Den Norske Turistforenings eie, som også kan benyttes av ikke-medlemmer. Hytta ligger 600 meter fra Norges geografiske Midtpunkt. Sikringsbua står åpen som selvbetjeningshytte, mens hovedhytta leies med nøkkel. Bestilling og nøkkel ved turistkontoret i Steinkjer.

 

Sætertjønnhytta, NTT-2_400x300
Publisert | Oppdatert 26. februar 2015