Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om foretaket

Steinkjer Kommuneskoger - Ogndalsbruket KF

Midtpunktjubel_1000x667.jpg

Kommunalt foretak eid av Steinkjer kommune som forvalter store deler av kommunens skogeiendommer og naturressurser. Vi jobber for å utvikle næringsvirksomheten gjennom skogbruk, jakt, fiske og øvrige fritidstilbud.


 Kommuneskogen forvalter:

 • 220.000 daa skog og fjell
 • 80.000 daa produktiv skog
 • Arbeidsplasser og næringsvirksomhet
 • Utleiehytter og hyttetomter
 • Småvilt - og storviltjakt
 • Over 50 fiskevann
  Merkede og tilrettelagte turstier og utfartspunkter.

 • Opplevelser og tilrettelagte aktiviteter:

  • Gratis fiske med stang og håndsnøre
  • Rimelige garnfiskekort
  • Små- og storviltjakt
  • Kano og båtutleie
  • Utleiehytter ved vei og langs til fjells
  • Handikaptilrettelagt hytte og fiskeplasser
  • Kulturminner
  • Vandring langs merkede og tilrettelagte stier
  • Oppkjørte skiløyper
   Norges geografiske Midtpunkt
  • Stillhet, ro og naturopplevelse

   

Vedtekter og opplysninger om styre

Klikk her
Vedtekter for Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF

Steinkjer komunestyre har oppnevnt nytt styre for 2019-2023
som består av:
- Jon Erik Finstad                leder
- Emma Svarva Giskås       nestleder
- Ingrid H. Vangstad            styremedlem
- Vedbjørn Gorseth              styremedlem
- Morten Resve                    styremedlem
- Trygve Wekre                    ansatterepresentant

Ansatte og virksomhet

Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF har 3 ansatte på heltid.
Skogsjef Pål Malmo
Utmarksansvarlig Leif Kjesbu 
Utmarksarbeider Trygve Wekre
 

I tillegg til drift av skog og øvrig administrering, har de ansatte ansvar for tilsyn og vedlikehold av hytter, naust, båter, flytebrygger, rasteplasser, stier, skilting, informasjonstavler og parkeringsplasser. Skogsbilvegnettet skal  sikres et rutinemessig vedlikehold og kontroll/tilsyn i forbindelse med hyttebygging, jakt, fiske, motorferdsel og miljøkriminalitet.

Jobben som rovviltkontakt, naturoppsyn og motorferdselskontroll utføres på oppdrag for Statens naturoppsyn.  Andre eksterne oppdrag for offentlige og private utføres for å sikre inntjening og sysselsetting.

Kommuneskongen har som målsetting å være en aktør på utvikling av naturbasert næringsliv. Ogndal er Steinkjers innfallsport til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Her går innfartsåren gjennom Skjækra landskapsvernområde og like forbi Norges geografiske Midtpunkt. Steinkjer kommuneskoger har som mål å bidra til å utnytte denne innfartsåren på best mulig måte og øke potensialet til mer turisme i samarbeid med andre aktører, spesielt gjennom nettverksselskapet Norges Midpunkt SA.

 

Årsberetning 2020.pdf

 

 

Sertifisert Økoturismebedrift

Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF er en godkjent Økoturisme-bedrift. Økoturisme er et alternativ til kommesiell masseturisme og vektlegger turistens økologiske, sosiale og kulturelle ansvar. Dette vil si at vi i Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF skal tilby naturbaserte opplevelser, bidra aktivt til natur- og kutlurvern, ta hensyn til lokal kultur, gi noe tilbake til lokalsamfunnet, formidle miljøbevissthet og følge miljøprinsipper i driften av vår virksomhet.

Sertifiseringen berører den delen av virksomheten som går på reiseliv, det vil si utleie av hytter, båter, kanoer og turisme.

For Steinkjer kommuneskoger er det naturlig å kjøpe klimakvoter.
Klimakvotene er kjøpt hos: www.klif.no
 
Logo økoturisme

 

Ogndalsbruket - Historikk

Ogndalsbruket var driftsselskap for Ogndal kommunes skoger i perioden 1902 til 1964. Den gangen var Ogndal kommune landets nest største skogskommune. I 1964, under kommunesammenslåingen, ble Ogndalsbruket fusjonert inn som en del av Steinkjer kommuneskoger. Selskapet fikk da navnet Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket.

Allerede på slutten av 1700-tallet kjøpte David Andreas Gram opp store eiendommer i Ogndal. Gram-familien solgte Ogndalsbruket i 1894 til private kjøpere, men i 1902 ble eiendommen bestående av 220.000 dekar i kommunal eie. Ogndalsbruket besto den gangen av 39 eiendommer, diverse anlegg og 84.000 dekar produktiv skog. Gårdene ble i løpet av de første ti årene solgt ut av kommunen og selskapet ble etter hvert et rent driftsselskap for de kommunalt eide skog- og utmarksressursene.

 

Tysk flagg

Steinkjer Kommuneskoger - Ogndalsbruket - German info

Familienfrundliche Erholungsgebiete in 220 km2 Wald und Gebirge
Kostenloses* Fischen mit der Angel oder dem Ottergerät in 60 Binnenseen
Fishen mit dem Netz (Fischschein erforderlich)
Niederwild - und Hochwildjagd
Kanu- und Bootverleih
Miethütten an der Straße oder im Gebirge
Den Behinderten angepaßte Hütte und Fischplätze
Wandern auf gut markierten Pfaden
Scöne Erlebnisse in der Stille der Natur

Miethütten:
Alle Hütten sind komplett ausgerüstet. Die Benutzung von Boot, und Netz .
+47 74 16 90 00