Norges arealtyngdepunkt beregnet av Statens kartverk

Andre steder har tidligere forsøkt å profilere seg som midtpunktet i landet. Forskjellige metoder er da brukt. Som midt på kjøreleia eller midt på seilingsleia fra Nordkapp til Lindesnes eller midt på den korteste linjen mellom disse stedene. Dette siste punktet blir for øvrig i Sverige. For å få dette punktet til Norge har noen bare trekt ei vinklet linje til et tilfeldig punkt i Nordland. Ingen av disse metodene er internasjonalt godkjent i forhold til å finne et lands midtpunkt. Statens kartverk har brukt en internasjonalt godkjent metode og foretatt beregningen på en profesjonell og seriøs måte. Punktet er lansert av Statens kartverk som Norges araltyngdepunkt. Det tas utgangspunkt i Norges samlede fastlandsareal, inkludert øyer bortsett fra Svalbard og Jan Mayen. Metoden kan illustreres ved at en klipper ut Norgeskartet langs riksgrenser og langs kysten og tenker seg at øyene henger fast i vektløse broer, for så å balansere Norge på en passerspiss. Beregningen er foretatt av overingeniør og naturgeograf Harald Stavestrand i Statens Kartverk. Det offisielle Norges geografiske Midtpunkt er 63 o 59’ 26’’ nord, 12 o 18’ 28’’øst. ( UTM: 7098745 Nord / 368304 Øst, Sone 33 ). Både Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag turistforening gleder seg over å ha fått en turistattraksjon i disse flotte fjellområdene i indre Nord-Trøndelag. Midtpunktet har allerede blitt et turmål for friluftslivet og en attraksjon i innfallsporten til den nye nasjonalparken

 

Tilrettelegging

Svillesti[1].jpg

Midtpunktet ligger ca. 9 km fra Gaulstad i Ogndal. Turen starter på parkeringsplass ved Krokbekken. Første delen går på grusa vandringssti. Denne går over til en kavllagt sti som går helt inn til området. Etter ca. 9 km deler stien seg ved ei informasjonstavle. Herfra er det en 500 m avstikker til Midtpunktet og ca 1 km fram til Skjækervatnet. Setertjønnhytta og rasteplass med gapahuk ligger ved dette stidelet. Samlet er dette ca 1 mil med kavllagt sti hvor en kan vandre lett, også i joggesko om ønskelig. Gapahuken er et fint rastepunkt, med utsyn over Skjækerfjella.

Lågvassbua hytte sommer
Lågvassbua

Overnatting

Det overnattingsmuligheter både i DNT’s Setertjønnhytta (like ved Midtpunktet) og i Steinkjer kommuneskoger- Ogndalsbrukets Lågvassbu (2 km sør for Midtpunktet). Selve Midtpunktet er markert med en steinvarde. Hele anlegget har blitt en fin attraksjon og en flott port inn til den nye nasjonalparken.